Veckoschema

HUR KOPPLAR VI DETTA TILL VERKLIGHETEN?

Behandlingsmålen ska av klient, behandlare och uppdragsgivare kunna följas till delmål och aktuella behandlingspunkter och hur detta är kopplat till veckoschemat.

Behandlingen utvärderas varannan vecka med klienten och var 6:e med uppdragsgivaren. Veckoschemat balanserar egen vuxentid enskilt och i grupp med samspel mellan förälder och barn. Se veckoschema under dokument.

Förskolebarnen får i vår barnverksamhet åldersadekvat stimulans och lite paus från föräldern och den vuxna får utrymme för egna aktiviteter. Familjen lever relativt ostörda av andra familjer genom att de bor i egen lägenhet. Vi slipper de stressande kollektiva matsituationerna. Föräldern köper själv sin mat för den matkassa de får. Familjen äter i sin lägenhet den mat de själva lagat.

De städar och sköter lägenheten med stöd av personal i den utsträckning de behöver. Miljöterapi är en metod att organisera vardagen så att utveckling och förändring kan möjliggöras. Det rör sig om tio familjers veckoschema som ska organiseras med de tre arbetslagens arbetsschema. För att få ihop det krävs tid och noggrannhet i organiserandet av den löpande verksamheten.

Att byta kaos mot ordning är i sig en kraftfull hälsofaktor. På denna vardagliga scen får behandlaren möjligheter att påverka klienten även på ett djupare plan. Timing är en viktig faktor. Vi har så mycket mer tid med våra klienter, jämfört med alla andra behandlingsalternativ. Därför kan vi avläsa när det är läge för, att ta nästa steg. Det kan handla om att höja kravnivån eller att gå emot ytterligare ett hindrande och därmed destruktivt försvar. Miljöterapins kärna utgörs av att vi organiserar tiden i syfte att optimera klientens möjligheter att visa upp och därmed få träna på sina svårigheter. Till vårt förfogande har vi utöver den stabila strukturens bärande funktion, vår personal. De enskilda behandlarnas uppgifter består i att, tillsammans med klienten uppnå dennes behandlingsmål. Miljöterapi handlar inte om enskilda metoder, utan om att föra samman den enskilde behandlaren och klienten i lämpliga doser, för att samspelet ska riktas mot behandlingsmålen. Miljöterapi kan därmed sägas vara ett organiserande av den tid vi har på oss och de personer vi har till vårt förfogande i syfte att optimera måluppfyllandet. Det är en avgörande skillnad att arbeta i den fortgående vardagen, där problemen levs ut, jämfört med att prata med klienten om dennes svårigheter.

LADDA NER VECKOSCHEMA:

Grundstruktur i familjernas veckoschema

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer