Ideologi

Vår miljöterapi är starkt influerad av SIR gruppens (Skandinavisk Institut for Ressourceudvikling) forskning och uppfattning om vad som karaktäriserar en professionell miljöterapi. SIR leds av den välkände norske psykologen och professorn Erik Larsen.

Systemteorins betoning av organisationen och dess olika delsystem, dess territorium och roller och hur dessa samagerar kombineras med en psykoanalytisk utvecklingspsykologi och förståelse för dynamiken inom och mellan människor.

Ideologin bakom miljöterapin betonar rätten att bli erbjuden utveckling och förändring. Detta erbjudande kan klienten bara ta emot om rimliga och för uppgiften lämpliga förutsättningar garanteras. Dåligt integrerade personer behöver en stödjande gördel som endast en väl organiserad institution kan erbjuda 24 timmar om dygnet. God teoretisk förståelse för hur människor med mindre välutvecklade försvar (splitting, projektiv identifikation, förnekelse etc) hanterar sin ångest är avgörande för att förstå hur miljöterapeuterna i sin tur blir påverkade – så att klienternas ångest kan tas emot och bearbetas istället för att likt en het potatis vandra runt i organisationen och fortplanta oredan.

Om utveckling kan beskrivas som en process driven av sin egen kraft och upplevd som berikande och stimulerande, så är förändring något helt annat. Här behöver vissa inlärda beteenden, grundmurade uppfattningar om sig själv, andra och världen och oreflekterade värderingar bytas ut mot nya. Viktiga jagfunktioner behöver stärkas – t ex impulskontroll och frustrationstolerans. Detta väcker motstånd som ofta visar sig i projiceringar, aggressivitet, splitting och utageranden. Institutionen behöver vara uppbyggd för att tåla dessa påfrestningar.

Winnicott talar om den tillräckligt goda förälderns hållandefunktion som gör att spädbarnet kan utvecklas. Han säger: ”Mamman har för sitt spädbarn en härbärgerande funktion. Hon bär och bearbetar sitt barns övermäktiga ångest.”

Vår uppgift är att stödja föräldern i uppgiften, genom att härbärgera förälderns psykiska belastning.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer