Metod

MARTE-MEO

Marte-Meo är den metod vi anser bäst utvecklad för samspelsanalys och utveckling av relationen mellan föräldern och barnet. Metoden är pedagogisk och salutogen

CAP

CAP – (children are people) är samlingsbegreppet för flera olika metoder som syftar till att på ett åldersadekvat sätt uppmuntra barn till missbrukande, eller psykiskt sjuka föräldrar, att prata om sina erfarenheter och även få höra andra barn göra det.

ART

En metod som ger redskap för att hantera ilska på ett konstruktivt sätt. Även sociala färdigheter tränas och moralfrågor diskuteras. Den passar många av våra klienter på grund av dess utpräglat pedagogiska form.

ISTDP

Vi inför nu den psykodynamiska korttidsterapin ISTDP – Intensive short term dynamic psychotherapy. Den riktar in sig på att optimera arbetsalliansen och fokuserar på klientens försvar, som ses som hinder i realtid fastän de en gång var till nytta.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer