Organisation

Föreståndare för GrödbyGården är Lennart Olsson, Leg.Psykolog. Leg Psykoterapeut och Annika Olsson Fil.Kand. inom beteendevetenskap och Syokonsulent.

PERSONALGRUPP

Personalgruppen består av: En behandlingsansvarig (Gabriel Öman) med ett övergripande ansvar för de pågående placeringarna. Funktionen arbetar utanför arbetslagen och fungerar som intern vardagshandledare, men deltar även i det direkta behandlingsarbetet. I varje arbetslag finns en samordnare som samordnar de boendes, personalens och arbetslagens behov. Vidare finns två kvalitetsansvariga med särskilt ansvar för att upprätthålla de mål vi satt upp för behandlingens kvalitet. 

ARBETSLAG

Tre arbetslag har vardera ansvar för 3-4 familjers miljöterapeutiska behandling. Arbetslagen jobbar efter rullande schema över hela dygnet. För att GrödbyGårdens och familjernas alla vardagssysslor, ska genomföras med effektivitet och kvalitet är behandlingspersonalen även organiserade i fem tvärgrupper, utifrån uppgifternas beskaffenhet.

Vi har tre licentierade Marte-Meoterapeuter, en handledarutbildad ART ledare, två utbildade ledare i Lyktanmetoden, som är en variant på CAP (children are people too). Kollegiet består för övrigt av olika yrkeskategorier såsom Socionom, Socialpedagog, Lärare, Specialpedagog, Psykolog, Förskollärare, Steg I och steg II utbildade psykoterapeuter.

Personalen får både extern och intern handledning.
Metodbärarna har dessutom metodhandledning.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer