Organisation

Föreståndare för GrödbyGården är Lennart Olsson, Leg.Psykolog. Leg Psykoterapeut och Annika Olsson Fil.Kand. inom beteendevetenskap och Syokonsulent.

PERSONALGRUPP

Personalgruppen består av: en kvalitetsansvarig med särskilt ansvar för att upprätthålla de mål vi satt upp för behandlingens kvalitet. Går tillsammans med föreståndarna utanpå arbetslagen och de fungerar som interna vardagshandledare,men deltar även i det direkta behandlingsarbetet.

ARBETSLAG

Tre arbetslag har vardera ansvar för 2-3 familjers miljöterapeutiska behandling. Arbetslagen jobbar efter rullande schema över hela dygnet. För att GrödbyGårdens och familjernas alla vardagssysslor, ska genomföras med effektivitet och kvalitet är behandlingspersonalen även organiserade i tre tvärgrupper, utifrån uppgifternas beskaffenhet.

För GrödbyGårdens dagis och fritidsverksamhet ansvarar två förskollärare, som även medverkar vid de dagliga samspelen.

Vår bildterapeut, barnpsykoterapeut, psykiatriläkare och övrig resurspersonal deltar inte i det dagliga behandlingsarbetet, för att rollerna ska vara klara.

Vi har 3 licentierade Marte-Meoterapeuter, en handledarutbildad ART ledare, 2 utbildade ledare i Lyktanmetoden, som är en variant på CAP (children are people too). Dessutom har vi dramapedagog, förskollärare, Syo.konsulent, Steg I och steg II utbildade psykoterapeuter.

Personalen får både extern och intern handledning.
Metodbärarna har dessutom metodhandledning.

organisation

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer